HPB Energireduktion

Først og fremmeste velkommen til vores nye hjemmeside.

Den er stadig under udvikling og vil derfor forandre sig noget i den kommende tid.

Energipriser og afgifterne vil fortsat stiger, det er derfor vigtig at energioptimere bygninger og specielt de tekniske installationer i bygningerne, da det er disse der forbruger energien til at skabe komfort og indeklima.

Når der er tale om energirenovering bør der også tages udgangspunkt i belastning (varmetilskud) fra andre energikilder en de primære energikilder der er installeret i bygninger.
Der er tale om helheds betragtning i enhver intelligent energioptimering, der er derfor vigtig at have specialister inddraget i en sådanne proces.
HPB Energireduktion besidder specialviden indenfor energiforbrug i bygninger, både store som små, og HPB Energioptimere altid med et helhedssyn på opgaven.

Kontakt os for en uforpligtende samtale om de muligheder for teknisk energioptimering du måtte ønske for din bygning/bolig.